WARSZTATY

Ucieleśnienie

Ten warsztat praktyki medytacji w ruchu, to czas integracji zmysłów i inteligencji zawartej w każdej komórce ciała. Nasza egzystencja głównie odbywa się w głowie, jako natłok myśli i spraw, które mamy do zrobienia. W tym wirtualnym świecie przeszłości i przyszłości jesteśmy oddzieleni od nieustannie rozwijającej się teraźniejszości, a nasze Dusze pragną uzdrowić to znajome poczucie oddzielenia, którego doświadcza tak wielu z nas. Życie dzieje się teraz. Chwila po chwili. Głębokie, bogate i inteligentne doświadczenie pieśni i tańca Ducha. Wszystko jest czystym potencjałem, który tchnięty jest w życie przez ucieleśnioną obecność.
Podczas tego warsztatu tańczymy, poruszamy się i siedzimy; zmiękczamy nasze ograniczone poczucie siebie, stopniowo otwierając się na naszą podstawową, czystą i nieograniczoną naturę. Powracamy do wrodzonej obecności.
📆 DATA
14 – 16 czerwca 2024
Piątek 18:00 – 20:30
Sobota 10:30 – 17:30
Niedziela 11:00 – 17:00
Warsztat będzie tłumaczony na język polski.
REJESTRACJA: proszę wypełnić formularz on-line z linku poniżej
https://forms.gle/2NCPgMf3nMa3LbQQ7
💰 CENA 1190 zł / 275 Euro
Przedterminowa płatność 990 zł / 225 Euro (dla rejestracji złożonych przed 10 maja)
Bezzwrotny depozyt 380 zł / 90 Euro
Konto do wpłat w PLN
Monika Pazurkiewicz
11 1090 2590 0000 0001 3055 6367
Santander Bank Polska
Tytułem : Ucieleśnienie
🎯 MIEJSCE: OKAJE, ul. Czerwona 175, Bielsko-Biała, Polska
Rejestracja i informacje
📞 Monika +48 602 514 650
📞 Wojtek +48 791 551 808
📥 e-mail: [email protected]
==========================
O ALAINIE I SARZE
Alain to certyfikowany psychoterapeuta, przez ponad 20 lat prowadził warsztaty jako nauczyciel 5Rytmów na całym świecie.
Sarah jest terapeutką improwizacji ruchowej metodą Rudolfa Labana, oraz podobnie jak Alain wywodzi się z praktyki 5Rytmów.
Oboje szkolili się u Gabrielle Roth.
Założyli “Moves into Consciousness” w 1997 roku i od tego czasu prowadzą regularne zajęcia pracy z ciałem i warsztaty.
Oprócz ciągłej pracy tanecznej i indywidualnej, mają również silną praktykę medytacyjną i duchową, którą włączają do wszystkiego, czym się dzielą i co przekazują w swoim nauczaniu.
*******************************************************************
Embodied presence
This movement meditation workshop is a time for integration of the senses and the intelligence carried in every cell of the body. We inherited a worldview that locates our existence as being somewhere in the head, our life as being a stream of thought and getting things done. In this virtual world of past and future disconnected from the ever unfolding present our Souls long to heal that familiar sense of separation that haunts so many of us. Life happens now. Moment by moment. A deep and rich intelligent experience of Spirit singing and dancing. Everything is in a state of pure potentiality that is breathed into life by embodied presence.
In this workshop we dance, move, and sit; softening our contracted sense of self, gradually opening to our basic clear and spacious nature. We rest back into innate presence.
📆 DATES: 14 – 16 June 2024
Friday 18:00 – 20:30
Saturday 10:30 – 17:30
Sunday 11:00 – 17:00
The workshop will be translated into Polish.
REGISTRATION: please fill in online form on link below
https://forms.gle/2NCPgMf3nMa3LbQQ7
💰 PRICES:
Early Bird Price 225 Euro / 990 PLN (if booked and payed before May 10th)
Deposit 90 Euro / 380 PLN non refundable
Full Price 275 Euro 1190 PLN
Account for payment in Euro
Wojciech Myga
IBAN: PL86 2490 0005 0000 4001 0019 5322
Alior Bank Swift: “ALBPPLPW”
Description of payment : Embodied presence
🎯LOCATION: OKAJE, Czerwona 175, Bielsko-Biała, Poland
REGISTRATION & INFO:
📞Monika +48 602 514 650
📞Wojtek +48 791 551 808
📥 e-mail: [email protected]
============
ABOUT ALAIN & SARAH
Alain (UKCP) and Sarah (Laban therapist) both trained in Therapy, and with Gabrielle Roth.
They founded “Moves into Consciousness” in 1997 and have held regular movement classes and workshops ever since.
As well as their continued dance and individual work, they also have strong meditation and devotional practice which they incorporate in all they share and explore in their teaching.